Yang Zi

Yang Zi-DorasianBi-Pics-

~Occupation: Actress, Singer
~Nationality: Chinese
~Birthplace: Fangshan, Beijing, C.
~Birth Name: Yang Zi
~ Chinese Name
~Birth; Nov. 06, 1992
~Height; 1.67 m
Yang Zi-DorasianBi-Pics-
¨Jin Mi¨
~Zodiac S.; Scorpio


Facts...

She is regarded as one of the ¨Four Dan Actresses¨ of the post-90s Generation. In 2017 Yang ranked 73rd on ¨Forbes China Celebrity 100 List¨, and 21st in 2019. She Is well known for her leading role in the Chinese drama ¨Ashes Of Love¨.
Filmography:

Movies; 

 Year

Name 

Role 

Extra 

 2019
Bodies At Rest 
Qiao Lin 

 2019
The Bravest 
Wang Lu 
Cameo 
 2018
The Eve 
Xiao Liu 
Short Film 
 2018
A Paper Marriage 
Ling Ling 

 2017
Today, She Has Anticipation Too 
Qiu Yingying 
Short Film 
 2016
17 Bring Joy Home
Xia Ye 
Short Film 
 2016
 Crying Out In Love
Xia Ye 

 2016
Papa 
 Wang Nina 

 2015
Where Are All The Time 
Lin Yutong 

 2014
King Tea Storm 
Xie Xiaoxiang 

 2012
Insisrence 
 Jia Jia

 2012
Mother´s Call 
Qiao Ni 

 2010
Death And Glory In Changde
Tao Er 

 2010
Third Class Fifth Class 
Ran Dongyang 

 2010
Monkey Makes Trouble 
Shi Xiaotao 

 2010
Boy And Girl 
Ran Dongyang 

 2009
Ma-Mha 
Nan Qian 
Voice-Dubbed 
 2009
Mo´s Mischief: Teacher´s Pet 
Ma Xiaotiao 
Voice-Dubbed 
 2008
I Am A Fan 
Qiao Xiaoqiao 

 2007
The Last Fragrance 
Duo Lun 

 2004
 The Quiet Lady
He Lan 

 2004
Dad Wants To Divorce 
Ji Ji 

 2004
An Old Record  
Ding Yun 

 2004
Lao Fei 
Xiao Lan 

 2004
Girl´s Diary 
Ran Dongyang 

 2003
The Law Of Romance 
Special Role
Cameo 

Dramas;

Year

Name 

Role 

Extra 

 2021
The Golden Hairpin 
Huang Zixia 

 2020
The Oath Of Love 
Lin Zhixiao 

 2019
My Mowgli Boy 
Ling Xi 

 2019
Go Go Squid  
Tong Nian 

 2018
Ashes Of Love 
Jin Mi 

 2018
The Destiny Of White Snake 
Bai Yaoyao 

 2018
Women In Beijing 
Miao Miao 
Cameo 
 2017
Ode To Joy II
Qiu Yingying 

 2017
Legend Of Dragon Pearl 
Li Yihuan 

 2016
Noble Aspirations II 
Lu Xueqi

 2016
Noble Aspirations 
Lu Xueqi 

 2016
Perfect Wedding 
Xia Ran 

 2016
Ode To Joy 
Qiu Yingying 

 2015
The Ferryman 
Su Wenxiu 

 2015
Yangko Dance 
Wu Ruowen 

 2015
Say No For Youth 
An Xiaohui 

 2014
Battle Of Changsha 
Hu Xiangxiang 

 2013
 Flowers In Fog
Bai Menghua 

 2013
Dad Comes Home 
Lin Ranran 

 2013
King Rouge  
Lei Er 

 2012
Angel Heart 
Zhang Xiaolei 

 2011
Love Comes Knocking On The Door 
Song Zheng 

 2010
Wu Cheng´en And Journey To The West 
Ye Yun (Young) 

 2010
Boy´s Diary 
Ran Dongyang 

 2009
 Chun Zhen Sui Yue
Mai Sidan 

 2009
Coming Home 
Zhou Youyou 

 2009
Stage Of Youth 
 Secretary Liu
Cameo 
 2009
Don´t Want To Grow Up 
Teacher Jing 

 2009
Girl Rushes Forward 
Sun Quan 

 2008
Treasure 
Bei La 

 2008
Being Alive Is Good  
Chen Huan 

 2007
Warmth 
Zhao Xuan 

 2006
 Not Easy To Grow Up
Shu Xin

 2006
No Limit
Ming Na 

 2006
Home With Kids II 
Xia Xue 

 2005
Fate 
Wei Sichen 

 2005
Girl´s Diary 
Ran Dongyang 

 2005
Home With Kids 
Xia Xue 

 2004
 Yong Gan Mian Dui
Lingzi 

 2004
Jia Ting Dang An 
Ji Ji 

 2004
Crime Scene 
Sun Hongyue 
Cameo 
 2003
Young Kangxi 
Bing Yue 

 2002
Xiaozhuang Epic 
Consort Donggo (Young) 

 2002
Ru Ci Chu Shan  
Zhou Qiong 

 2002
The Party Member Ma Dajie 
Xiao Qiang 

 2001
 Da Zhai Men 
Girl Selling Apple 
Cameo 


No comments:

Post a Comment

♥More Posts♥